Menu Close

Tag: Australia

චෙරි වත්ත!

ඇන්තොන් පව්ලොවිච් චෙහොෆ් ලියපු අවසාන නාටකය වන විශ්නියෝවියි සාද් සිංහලට පරිවර්තනය කර තිබුණා ඉහත නමින්. පසු කාලයක තව අයෙක් චෙරි උයන නමින්ද එය පරිවර්තනය කර…