Menu Close

අන්තවාදයේ හොඳක්ද තිිබිය හැක


අපිස්වභාවයෙන්ම අන්තවාදයට රතිපක්ෂයි. විශේෂයෙන්ම ආගමික වාර්ගික අන්තවාදයන්ට මං සහ මංඇසුරු කරන බහුතරයක් විරුද්දයි. ඒක අපි ඇසුරු කරනසාහිත්යය, සංස්කෘතිය, සහසමාජය ඇසුරෙන් නිර්මාණය වෙන තත්වයක්. රටේබහුතරයක් අන්තවාදයන්ට පක්ෂයි. කවර හෝ විදිහකඅන්තවාදයක් ඇතුලෙ දැනෙන සුරක්ෂිතබවක්, ඇතුලත් වූ කියල දැනෙනහැගීමක් ලංකාවෙ බහුතරයකට අන්තවාදයන්වල තියෙනවා. මේ හැගීමට ජාතිබේදනෑ. නිදහසට වඩා මිනිස්සු සැපවත්විදිහට තේරුම්ගන්නෙ තමන්ව පාලනය කිරීම. ඒක තමයි සුරක්ෂිතයිකියන්නෙ.
ඒත්මේ අන්තවාදයන්ගේ ස්වභාවික වූ තුලනයක් තියෙනවා. ඒක හරි අපූරු දෙයක්. උදා විදිහට පාස්කු බෝම්බ පුපුරා යනකල් අපි කියන්නෙලිබරල් අයටයි වමටයි මුස්ලිම් අන්තවාදයක් ගැන අල්පමාත දැනීමක් තිබුනෙනෑ. ඒක සහතිකයි. ඒත් අන්තවාදයට රතිපක්ෂයක්සිංහල බෞද්ද එකෙන් නිර්මාණය වෙමින් ආවා.
මේකහුදු ආවේගශීලී රතික්ෂේප කිරීම් හෝවැළඳගැනීම් නැතුව තේරුම්ගන්න  ඕනදෙයක්. මුස්ලිම් අන්තවාදය ගත්තොත් ඒක සාමාන්නිදහස් සමාජයක අන්තවාදයක් කියල තේරුම්ගන්නවත් බැරික්ෂුද් මට්ටමේ රියාකාරීත්වයක්. ඒකසාමාන් මුස්ලිම් ජනජීවිතයඑක්ක සම්බන්ද තත්වයක්. හලාල් සහතිකය හොඳම උදාහරනයක්. මුස්ලිම්අය හලාල් කියල සහතිකයක් ඉල්ලනවා. අනෙක් බහුතරයක් හලාල් තිබුනත් නැතත් බඩු ගන්නවා. ඒත්මාර්කට් එකේ බඩු සමස්තයක්හලාල් වෙනවා. රටේ මුස්ලිම් නියෝජනයඑක්ක සමපාත නොවෙන නිරූපනයක් මුස්ලිම් ඉල්ලීම නිසා වෙළඳපොලේ ඇතිවෙනවා. ඒක අපි කලින් දැනගෙනහිටපු තත්වයක් නෙමෙයි. ඒත් එතන අන්තවාදයක්විදිහට නම් නොකළ අන්තවාදයක්රියාත්මක වෙමින්පවතිනවා.
මේ හරහා වෙළඳපොලේ සංකීර්නවෙනස්කම් සිද්ද වෙන්න පුළුවන්. උදා විදිහට  ඕනම කඩයක් පෙළඹෙනවාහලාල් කරන ලද මස්විකුනන්න. ඌරුමස් මිශකෑම අලෙවිය නතර කරන්න. හලාල්මස් විකිනීම හරහා දන්නෙම නැතුවමස් වෙළඳපොල මුස්ලිම්කරණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. අනෙක්ජාතීන් වල අයට මස්වෙළඳපොලේ මාර්කට් එකක් නැති වෙනවා. මේක අන්තවාදී තත්වයක්.
මේ කිසි දෙයක් මුස්ලිම්අය විසින් හිතාමතා කරන දුෂ්ටකමක රතිඵල නෙමෙයි. සංස්කෘතිය සතු සංවෘත කල්ට්ලක්ෂන නිසාම බහුතර පැසිව් සංස්කෘතියේ වෙන්න නියමිත වෙනස්කම්. එතකොට මහා සමාජයෙත් ඉන්නවාඅන්තවාදයන්ට රැවීකරනයවෙන්න විභවය වැඩි පිරිස්. මේඅය මුස්ලිම් වර්ගය අනෙකා කරගනිමින් ලොකු වර්ගවාදී රචන්ඩ කතිකාවක්ඇතිකරනවා. මේ රචන්ඩත්වය අතිශය අහිතකර එකක්. නිසා සිද්දවෙනහානිය කොහෙත්ම සුලූකොට තකන්න බැරි එකක්. ඒත් නිසාම මෙතෙක් ක්ෂුද් තලයේ රියාත්මක වෙමින්පවතින අන්තවාදී තත්වයන්ට අවධානය යොමු වෙනවා. ඒවාසමාජය ඉස්සරහට එනවා. අපිට වෙනුවෙන්මැදිහත් විසඳුම් හොයන්න අවශ් වෙනවා.
උදාවිදිහට හලාල් අවශ් අයටවෙනම සහතිකය ලත්භාන්ඩ අලෙවිකරන විදිහෙ රමගැන වෙළඳපොලට හිතන්න සිද්ද වෙනවා. ඒක හොඳ දෙයක්. හැම පාරිභෝගිකයාම සමාන නෑ. අයට වෙන් වූඅවශ්යතා සපුරන්න වෙළඳපොලනිර්මාණය වෙනවා කියන්නෙ මාර්කට් එක පළල් වෙනවාකියන එක.
පාස්කුපුපුරායාම හරහා අපිට අවංකවබාරගන්න සිද්ද වෙන තත්වයන් තියෙනවා. ඇතැම් කල්ට් සංස්කෘතීන්වල සාමාන් පරිද්දෙන් සිද්දවෙමින් යන අන්තවාදී තත්වයන්ගැන ලිබරල් සහ වාම කතිකාවේරවේශය දුර්වලයිකියන එක එතනදි රධානයි. මේකමුස්ලිම් විතරක් නෙමෙයි.  ඕනෑමහැකිලූනු ආරක්ෂනවාදී සුලූතර සංස්කෘතියක් මහා සංස්කෘතියක් හාස්පර්ශ වීමේදී ඇතිවෙන්න නියමිත තත්වයක්. මට හිතෙන්නෙ එතනදිඊට රතිපක්ෂවඇතිවෙන අනෙක් අන්තවාදයන් ඉටු කරන්නෙත් අවශ් භූමිකාවක්. ඒකදේශපාලන බලපෑම් මත ආවත් ඒකෙස්වභාවික ගතිකයක් තියෙනවා. හුදෙක් රචන්ඩඅමානුෂික අන්තාදයන්ට එරෙහිවීමෙන් නොනැවතී, අන්තවාදයන් ගැටෙන පිට්ටනියෙ කරුණු විදිහට මතුවෙන, අපිට මගහැරුනු, රජාතන්තරවාදයට අභියෝගයක් වන තත්වයන් වටහාගැනීම සහ ඒවාට මානුෂීයපිළියම් සෙවීම වඩා පළල් සමාජගොඩනැංවීමකට උදව් වෙනවා කියලමං හිතනවා.

%d bloggers like this: